HTML Introduction

TUTORIALE HTML CSS JAVASCRIPT SQL PHP JQUERY BOOTSTRAP ANGULAR


Click me dacă vrei să mă saluti


Ce este HTML?

 • — HTML este limbajul standard pentru crearea paginilor web.
 • — HTML reprezintă limbajul Hyper Text Markup Language.
 • — HTML descrie structura paginilor web folosind markup.
 • — Elementele HTML sunt blocurile de bază ale paginilor HTML.
 • — Elementele HTML sunt reprezentate de etichete (tags).
 • — Etichetele HTML (tags) etichetează bucăți de conținut, cum ar fi "titlu", "paragraf", "tabel" și așa mai departe.
 • — Browserele nu afișează etichetele HTML, ci le folosesc pentru a reda conținutul paginii.

Un document HTML simplu

 Exemplu 
[code lang="html"] <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Titlu pagina</title> </head> <body> <h1>Acesta este un Heading</h1> <p>Acesta este un paragraph.</p> </body> </html> [/code]

Exemplu explicat

 • — Declarația <! DOCTYPE html> definește acest document ca HTML5.
 • — Elementul <html> este elementul rădăcină al unei pagini HTML.
 • — Elementul <head> conține informații meta despre document.
 • — Elementul <Titlul> specifică un titlu pentru document.
 • — Elementul <Body > conține conținutul vizibil al paginii.
 • — Elementul <h1> definește o poziție mare.
 • — Elementul <p> definește un paragraf.

HTML Tags

HTML Tags sunt nume de elemente înconjurate de paranteze unghiulare:

<tagname>continutul merge aici …</tagname>

 • Tagurile HTML apar în mod normal în perechi, cum ar fi <p> și </p>
 • Primul tag dintr-o pereche este tagul de început, al doilea tag este tagul de sfârșit.
 • Tagul de încheiere este scris ca tagul de început, dar cu o bară introdusă înainte de numele tagului.

Sfat: tagul de start este numit și tag de deschidere, iar tagul de sfârșit tag de închidere.

Web Browsers

Scopul unui browser web (Chrome, IE, Firefox, Safari) este să citească documente HTML și să le afișeze.

Browserul nu afișează etichetele HTML, dar le utilizează pentru a determina modul de afișare a documentului:

web_browser

Structura paginii HTML

Mai jos este o vizualizare a unei structuri de pagină HTML:

<html>
<head>
<title>Titlu Pagina</title>
</head>
<body>
<h1>Acesta este un heading</h1>
<p>Acesta este un paragraph.</p>
<p>Acesta este un alt paragraph.</p>
</body>
</html>

Notă: numai conținutul din secțiunea <body> (zona albă de mai sus) este afișat într-un browser..

Declarația<! DOCTYPE>

Declarația <! DOCTYPE> reprezintă tipul de document și ajută browserele să afișeze corect paginile web.

Trebuie să apară doar o singură dată, în partea de sus a paginii (înainte de orice tag HTML).

Declarația <! DOCTYPE> nu face diferența între majuscule și minuscule.

Declarația <! DOCTYPE> pentru HTML5 este

 Exemplu 
[code lang="html"] <!DOCTYPE html> [/code]

Versiunile HTML

De la primele zile ale web'lui, au existat multe versiuni de HTML:

Version Year
HTML 1991
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML5 2014

partajati

W3Schools by marinelweb.com este optimizat pentru învățare, testare și instruire. Exemplele sunt simplificate pentru a îmbunătăți lectura și înțelegerea de bază. Tutorialele, referințele și exemplele sunt revizuite în mod constant pentru a evita erorile, dar nu putem justifica corectitudinea integrală a conținutului. În timp ce utilizați acest site, sunteți de acord să citiți și să acceptați termenii de utilizare și politica de confidențialitate.

Copyright 2017-2018 marinelweb.com

Acest proiect este inspirat de la w3schools.com si realizat de marinelweb.com